ตัวอย่าง ฉากงาน Event

ตัวอย่าง ฉากงาน แต่งงาน

ตัวอย่าง ฉากผ้าของทาง 360 Booth Thailand

ตัวอย่าง ฉากกระดาษ

ตัวอย่าง ฉากวงกลม

ตัวเลือกสี ฉากวงกลม

ตัวอย่าง ฉากแบบโค้ง