วิดีโอ ตัวอย่าง ของ booth 360 แบบเหนือหัว

หมุนอยู่บนหัว เราจึงสามารถ ใส่อะไรที่ขนาดใหญ่เข้าไปได้ เราทดสอบโดยใช้รถจักรยานยนต์ เข้าไปอยู่ตรงกลาง

บริการให้เช่า 360 บูธวีดีโอ แบบหมุนเหนือหัว

บริการ บูธ หมุน 360 องศา แบบ หมุนเหนือหัว

  • เครื่อง 360 องศาระบบ หมุนเหนือหัว
  • คนเล่นได้จำนวนมาก
  • คนเล่น ขยับตัว ได้สบาย มีพื้นที่
  • ถ่ายของชิ้นใหญ่ได้

360 Booth แบบเหนือหัว

สามารถเล่นได้จำนวนมาก 

ไม่จำกัดคน ถ่ายอีกต่อ สามารถยืนได้มากกว่าแบบฐาน ที่อยู่ในวงข้างในแขนแกว่ง

ถ่ายของชิ้นใหญ่ได้

แขนแกว่ง มีขนาดความกว้างถึง 2.9 เมตร สามารถ ใส่สิ่งที่อยากถ่ายเข้าไปได้เยอะ

คนเล่น ขยับตัว ได้สบาย มีพื้นที่

สามารถกระโดด หรือ เคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่ ไม่จำกัด

ขนาดของ 360 Video Booth แบบเหนือหัว 360 Air Photobooth

ความสูง ทั้งหมด 2.65 เมตร

ความกว้างทั้งหมด 3.40 เมตร

แกนที่หมุน ขนาด 2.90 เมตร

วิดีโอ ตัวอย่างที่ถ่ายจาก 360 Overhead

ผลงาน

Air Photobooth in Wedding

ตัวอย่าง

Air Photobooth in Event (Roche APACREGIONAL MEETING2023)

ตัวอย่าง

ค่าบริการ

ค่าบริการ 360 บูธวีดีโอ แบบ overhead เหนือหัว

รายละเอียด ที่จะได้ใน Package